ESG
I en verden der sosiale, økonomiske og miljømessige utfordringer blir stadig mer fremherskende, blir selskapers ansvar overfor disse aspektene grundig evaluert av både investorer og forbrukere. ESG, som står for Environmental, Social, and Governance, har derfor blitt en ledende indikator på hvorvidt en virksomhet opererer på en bærekraftig og etisk måte. Denne artikkelen vil utforske betydningen a...